Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Καβάλα: Μύκητας καταστρέφει καλλιέργειες ροδιού στο Νέστο

Καβάλα: Μύκητας καταστρέφει καλλιέργειες ροδιού στο Νέστο

Καβάλα: Μύκητας καταστρέφει καλλιέργειες ροδιού στο Νέστο
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν η αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας ΑΜΘ και ο δήμος Νέστου την καλλιέργεια του ροδιού στην περιοχή και τις ζημιές που υπέστη λόγω των ακατάλληλων καιρικών φαινομένων.
Μετά από ελέγχους σε αγροκτήματα του τόπου, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ξηράνσεις κλάδων και ολόκληρων δέντρων που οφείλονται στον μύκητα «Φόμα». Για την αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί ο μύκητας, συνιστάται η χρησιμοποίηση υγιούς, πολλαπλασιαστικού υλικού κατά την εγκατάσταση νέων οπωρώνων, εγκατάστασή τους σε ελαφριά με καλή αποστράγγιση εδάφη καθώς και εκρίζωση και καταστροφή με κάψιμο, των έντονα προσβεβλημένων δένδρων μαζί με το ριζικό τους σύστημα. Στα λιγότερα προσβεβλημένα δένδρα θα πρέπει να αφαιρεθούν και να καταστραφούν όλα τα ξηρά κλαδιά. Τέλος, όσοι καλλιεργητές θέλουν να εγκαταστήσουν νέο οπωρώνα ροδιάς, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή της ποικιλίας, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες ζημιές.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: