Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

δικό μου

"Τσάο"

να μείνει να μείνει, να μείνει.

Όσα δεν γράφονται, να μένουν!

λευκά και αμόλυντα.

11 και 23 και 25, εκεί γύρω γύρω και στη μέση, όλοι εμείς!

Ποιος νομίζει πως έχει τις κατάλληλες λέξεις, να τα γράψει όλα;

Πόσο γελασμένοι, συγγραφείς και ποιητές!