Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

και τα "ρούντα", δικά μου!

με τα σού 'πα, με τα μού 'πες, κ.λ.π!


Η παλιοπαρέα και Ζαμπέτας!
Και κλειστόν αυτό, περικαλώ πολύ!