Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕΣ ΓΙΑΤΙ (Τζ. Δαλάκα & Γ. Κουτουλάκης)

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕΣ ΓΙΑΤΙ (Τζ. Δαλάκα & Γ. Κουτουλάκης) 

Υγ. Αλλάζουν οι άνθρωποι; Μπορεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: