Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Φανταστικό άλογο!

ANDREAS HELGSTRAND - WEG2006 Freestyle Final 

φανταστικό άλογο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: