Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Λεωφορείο περνά μέσα από... Συμπληγάδες (του 2009, μην τρομάζετε!)

Charter Bus in Rock Tunnel 

Ανέβηκε στις 30 Αυγ 2009
NOTE: Thank you for your continued support by both letting the ads play and clicking on ads. Every little bit helps. Ok...on with the show!

I and my family took a vacation to the area around Rapid City, SD. This included a drive through the Needles Highway, part of a longer scenic highway system(http://en.wikipedia.org/wiki/Needles_...).

Near one of the entrances was this granite tunnel through which was traversing this charter bus. As a bus driver myself I was mesmerized by this attempt and truly believed the bus was not going to make it.

See for yourself!

By the way, I wanted to mention a couple of other things.

First, I recently added "closed captions." Viewers can now read the text of my commentary in a language other than English.

Second, someone on YouTube has copied, edited and posted to YouTube this original video. I have contacted YouTube regarding this violation of the TOS, but have yet to hear from them, and the pirated video is still up. Thank you for supporting my original content by not only watching this video here on my channel, where it belongs, but also by not watching the pirated video. Your encouragement of your friends and family to do the same is greatly appreciated.

Thanks again, and enjoy!

****
Χάρτης λεωφορείου σε Rock Τούνελ
Ανέβηκε στις 30 Αυγ 2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας και να αφήσει το παιχνίδι διαφημίσεις και κλικ σε διαφημίσεις. Κάθε λίγο βοηθάει. Εντάξει ... σχετικά με την παράσταση!

Εγώ και η οικογένειά μου έκανε διακοπές στην περιοχή γύρω από Rapid City, SD. Αυτό περιελάμβανε μια διαδρομή μέσα από τις βελόνες σε εθνική οδό, σε μια πιο γραφική οδικό δίκτυο (http: //en.wikipedia.org/wiki/Needles _...).

Κοντά σε μία από τις εισόδους ήταν η σήραγγα γρανίτη, μέσω του οποίου διέρχονται αυτό το λεωφορείο χάρτη. Ως οδηγός λεωφορείου τον εαυτό μου ήμουν γοητευμένος από αυτή την προσπάθεια και πραγματικά πίστευε το λεωφορείο δεν πρόκειται να το κάνει.

Δείτε και μόνοι σας!

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να αναφέρω μερικά άλλα πράγματα.

Κατ 'αρχάς, θα προστεθεί πρόσφατα "κλειστή λεζάντα." Οι θεατές μπορούν να διαβάσετε τώρα το κείμενο των σχολίων μου σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής.

Δεύτερον, κάποιος στο YouTube έχει αντιγράψει, να επεξεργαστούν και δημοσιεύτηκε στο YouTube αυτό το πρωτότυπο βίντεο. Ήρθα σε επαφή με το YouTube για αυτή την παραβίαση των ΟΠΥ, αλλά πρέπει ακόμα να ακούσω από αυτούς, και το πειρατικών βίντεο είναι ακόμα επάνω. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη πρωτότυπο περιεχόμενο μου όχι μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο εδώ στο κανάλι μου, όπου ανήκει, αλλά και με το να μην βλέποντας το πειρατικών βίντεο. Ενθάρρυνση των φίλων σας και την οικογένειά σας να κάνουν το ίδιο σας είναι ευγνώμονες.

Ευχαριστώ και πάλι, και να απολαύσετε!

5 σχόλια:

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

Του 2009, αλλά εγώ το πέτυχα πρωί - πρωί! (για μένα είναι πολύ πρωί!)

Για να μην αναπτύξω τα "σημαδιακά" μου, είναι ΚΑΛΟ, ξεπερνάμε κινδύνους, μα ακολουθεί κόκκινο. Πάντα σ' επιφυλακή!

Εδώ, αντί καφετζού η σημαδιαΚού, απ' το Κατερίνα.

Προέκυψε, δεν το ήθελα στην ζωή μου!

Τα λεωφορεία τα έχω για Άγιο, οπότε, καταλαβαίνετε και την υπόλοιπη μετάφραση...

Καλημέρα μας, με σταθερή Πίστη, Υπομονή και Αγάντα μας!

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

Κι αμέσως χτύπησε ένα ΝΤΑΝ! του Αγίου Νεκταρίου!
Ναι, δεν ήταν καμπάνα, το ρολόι ήταν, μα εγώ που τα μεταφράζω κι αλλιώς, ήταν σα να συμφωνούσε, σα να έλεγε: "Ναι, σε ότι έγραψες"!

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

Κι άκου, τι λέει, παρακάτω!
Πυξ Λαξ - Αντίο αγάπη διχασμένη

Το δι, απ' το δύο.
Το χι, απ' το χίλια.

καλά πάμε, πρωί πρωί!
Ούτε απ' τα μπουζούκια να γύριζα!

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

Κι ύστερα, κλείνω το γιου, πριν με τρελάνει!

Κατερίνα Σταματίου - Παπ είπε...

Χάρτης λεωφορείου σε Rock Τούνελ
Ανέβηκε στις 30 Αυγ 2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας και να αφήσει το παιχνίδι διαφημίσεις και κλικ σε διαφημίσεις. Κάθε λίγο βοηθάει. Εντάξει ... σχετικά με την παράσταση!

Εγώ και η οικογένειά μου έκανε διακοπές στην περιοχή γύρω από Rapid City, SD. Αυτό περιελάμβανε μια διαδρομή μέσα από τις βελόνες σε εθνική οδό, σε μια πιο γραφική οδικό δίκτυο (http: //en.wikipedia.org/wiki/Needles _...).

Κοντά σε μία από τις εισόδους ήταν η σήραγγα γρανίτη, μέσω του οποίου διέρχονται αυτό το λεωφορείο χάρτη. Ως οδηγός λεωφορείου τον εαυτό μου ήμουν γοητευμένος από αυτή την προσπάθεια και πραγματικά πίστευε το λεωφορείο δεν πρόκειται να το κάνει.

Δείτε και μόνοι σας!

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να αναφέρω μερικά άλλα πράγματα.

Κατ 'αρχάς, θα προστεθεί πρόσφατα "κλειστή λεζάντα." Οι θεατές μπορούν να διαβάσετε τώρα το κείμενο των σχολίων μου σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής.

Δεύτερον, κάποιος στο YouTube έχει αντιγράψει, να επεξεργαστούν και δημοσιεύτηκε στο YouTube αυτό το πρωτότυπο βίντεο. Ήρθα σε επαφή με το YouTube για αυτή την παραβίαση των ΟΠΥ, αλλά πρέπει ακόμα να ακούσω από αυτούς, και το πειρατικών βίντεο είναι ακόμα επάνω. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη πρωτότυπο περιεχόμενο μου όχι μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο εδώ στο κανάλι μου, όπου ανήκει, αλλά και με το να μην βλέποντας το πειρατικών βίντεο. Ενθάρρυνση των φίλων σας και την οικογένειά σας να κάνουν το ίδιο σας είναι ευγνώμονες.

Ευχαριστώ και πάλι, και να απολαύσετε!