Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Φίλτρα για το βρώμικο νερό

Φίλτρα για το βρώμικο νερό


LifeStraw es un potabilizador de agua personal. Funciona como una pajita para refrescos convencional, de modo que basta con introducir un extremo en el agua y aspirar por la boquilla del otro. El agua recorre una serie de filtros que, según el fabricante, eliminan el 99,99% de las bacterias y el 98,5% de los virus, además de bloquear el paso de partículas de hasta 15 micras.
En latinoamerica ya son miles de personas que cuentan con agua segura gracias a estos filtros. Involucrate vos también en este proyecto de agua segura! https://www.facebook.com/weimersa
Είναι μια lifestraw potabilizador νερού προσωπικό. Λειτουργεί ως ένα καλαμάκι για αναψυκτικά συμβατική, ώστε να επιτευχθεί με την καθιέρωση το ένα άκρο στο νερό και να πιπιλίζουν για το στόμιο του άλλου. Το νερό καλύπτει μια σειρά από φίλτρα ότι, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, εξουδετερώνουν το 99,99 % των βακτηρίων και το 98,5 % των ιών, εκτός από να μπλοκάρουν το πέρασμα σωματιδίων έως και 15 μm.

Σε της λατινικής αμερικής είναι ήδη χιλιάδες ανθρώπους που έχουν νερό σίγουρη χάρη σε αυτά τα φίλτρα. Το ξέρω, μπες μέσα κι εσύ σε αυτό το σχέδιο νερού σίγουρη! Https://www.facebook.com/weimersa

Δεν υπάρχουν σχόλια: