Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Χαρές και ενθύμια...

Απ' αυτά που νομίζω... μού επιτρέπεται!
Είδωμεν!

Ή θα τα αυξήσω ή θα τα μειώσω.
Δεν πρόλαβα να ρωτήσω!
Δεν υπάρχουν σχόλια: