Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Γνωρίστε το σπάνιο πλάσμα άνθρωποι καλούν «το πιο όμορφο άλογο στον κόσμο»
Meet The Rare Creature People Are Calling ‘The Most Beautiful Horse In The World’


When you sit back and consider the world’s vast array of natural beauty, it can be a little overwhelming! Whether it’s a stunning geological formation or a lovely flower, there’s simply no shortage of hair-raising natural marvels.
One such beauty is this rare breed of horse from Turkmenistan. The creatures are called “Akhal-Teke,” and their breathtakingly beautiful coats are completely unlike anything most of us have ever seen.
All horses are majestic, beautiful creatures, but there’s one breed that truly stands out from the rest. The “Akhal-Teke” come from Turkmenistan and they’re known for their shining blonde coats that almost look metallic!

Known in China as “horses from heaven,” these creatures are very rare, with only around 1,250 in existence, and their coats actually get their luster from the unique structural properties of the hairs themselves.

Scientists have discovered that the proteins in these horses’ hairs are arranged in such a way that when light hits them, the hairs reflect and refract the light like metal does. That’s a pretty nifty genetic fluke!
Incredible! The pictures of these horses are magnificent, so I can only imagine how impressive one looks up close in real life!
Share these amazing photos with your friends below!

Γνωρίστε το σπάνιο πλάσμα άνθρωποι καλούν
 «το πιο όμορφο άλογο στον κόσμο»
 
Όταν κάθεστε πίσω και να εξετάσει τεράστια ποικιλία στον κόσμο της φυσικής
 ομορφιάς, μπορεί να είναι λίγο συντριπτική! Είτε πρόκειται για ένα 
εντυπωσιακό γεωλογικό σχηματισμό ή ένα όμορφο λουλούδι, δεν υπάρχει 
απλά καμία έλλειψη των ανατριχιαστικά φυσικά θαύματα.
 
Μια τέτοια ομορφιά είναι αυτή η σπάνια ράτσα του αλόγου από το 
Τουρκμενιστάν. Τα πλάσματα που ονομάζεται "Akhal-Τεκέ," και απίστευτα 
όμορφη παλτά τους είναι εντελώς αντίθετα από οτιδήποτε οι περισσότεροι 
από εμάς έχουν δει ποτέ.
 
Όλα τα άλογα είναι μαγευτικό, όμορφα πλάσματα, αλλά υπάρχει μια φυλή 
που πραγματικά ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Η «Akhal-Τεκέ" προέρχονται 
από το Τουρκμενιστάν και είναι γνωστή για τους λάμπει ξανθιά παλτά 
που σχεδόν φαίνονται μεταλλικό!
Γνωστή στην Κίνα ως "άλογα από τον ουρανό,« αυτά τα πλάσματα είναι 
πολύ σπάνιες, με μόνο περίπου 1.250 που υπάρχουν, και τα παλτά τους 
πάρει πραγματικά την λάμψη τους από τις μοναδικές δομικές ιδιότητες 
των ίδιων των τριχών.
 
 
 
Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι οι πρωτεΐνες σε τρίχες αυτών των 
αλόγων τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν το φως τους επιτυχίες, 
οι τρίχες αντανακλούν και διαθλούν το φως όπως το μέταλλο κάνει. 
Αυτό είναι ένα αρκετά ικανό γενετικής απροσδόκητη επιτυχία!
 
Απίστευτος! Οι εικόνες από αυτά τα άλογα είναι υπέροχα, έτσι μπορώ 
μόνο να φανταστώ πόσο εντυπωσιακή βλέπει κανείς από κοντά και στην 
πραγματική ζωή!
 
Μοιραστείτε αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες με τους φίλους σας κάτω!

Δεν υπάρχουν σχόλια: